استرچ فیلم

سلفون بسته بندی

عرض:

قابل عرضه از 4 تا 150 سانت

ضخامت:

از 20 الی 50 میکرون

استرچ فیلم

سلفون بسته بندی

عرض:

قابل عرضه از 4 تا 150 سانت

ضخامت:

از 20 الی 50 میکرون

ورود اطلاعات
ورود اطلاعات
گالری محصول
گالری محصول
ارتباط با ما
ارتباط با ما