ریبون پرینتر سوزنی
مناسب برای pr2-pr3-pr4-erc39-lx350
موجود در دو رنگ
مشکی و بنفش
دوام بالای جوهر
جوهری که حالا حالاها براتون کار میکنه
ریبون پرینتر سوزنی
مناسب برای pr2-pr3-pr4-erc39-lx350
موجود در دو رنگ
مشکی و بنفش
دوام بالای جوهر
جوهری که حالا حالاها براتون کار میکنه

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(14متر)

ریبون پرینتر PR2

مناسب برای

ریبون پرینتر PR2

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(14متر)

مناسب برای

اطلاعات محصول

ریبون پرینتر PR3

رنگبندی

طول نوار(15متر)

مناسب برای

ریبون پرینتر PR3

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(15متر)

مناسب برای

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(11متر)

ریبون پرینتر PR4

مناسب برای

ریبون پرینتر PR4

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(11متر)

مناسب برای

اطلاعات محصول

ریبون پرینتر ERC39

رنگبندی

طول نوار(4.5متر)

مناسب برای

ریبون پرینتر ERC39

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(4.5متر)

مناسب برای

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(12متر)

ریبون پرینتر LX350

مناسب برای

ریبون پرینتر LX350

اطلاعات محصول

رنگبندی

طول نوار(12متر)

مناسب برای

راه های ارتباط با ما