سیاست مرجوعی و عودت

در صورت وجود ایراد در قطعات خریداری شده از شرکت تولیدی صنعتی پیروز شفق
میتوانید با شماره های 02156901960 الی 8 تماس حاصل کرده و با واحد فروش صحبت کنید، همکاران ما در واحد فروش شمارا در این مسیر راهنمایی خواهند کرد.

خرید:

اقدام به خرید از شرکت پیروز شفق تنها به صورت تماس با واحد فروش و یا ایجاد سفارش در صفحه مربوطه برای همکاران واحد فروش میسر است و همکاران واحد فروش ما پس از بررسی اطلاعات شما و موجودی قطعات در اسرع وقت با شما تماس گرفته و ادامه فرایند خرید را به انجام میرسانند.

کنسل کردن:

در صورت انصراف از خرید پس از واریز وجه میبایست با واحد فروش و هماهنگی تماس حاصل کرده و مراتب امر را به ایشان اراسل بفرمایید تا با پیگیری های ایشان واحد مالی شرکت پیروز شفق مبلغ هزینه شده را برای شما عودت دهد.